پزشکان بابت معاینه بیماران چقدر باید وقت بگذارند؟

یسکافه: مدیرکل نظارت بر خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت به مدت زمان ویزیت پزشکان اشاره نمود و اظهار داشت: زمان ویزیت تعیین شده جهت معاینه هر فرد توسط پزشک عمومی حداقل ۱۵ دقیقه، پزشک متخصص حداقل ۲۰ دقیقه، فوق تخصص حداقل ۲۵ دقیقه و روانپزشک حداقل ۳۰ دقیقه است.
به گزارش یسکافه به نقل از ایسنا، دکتر مهدی قنادی به برخی نکات که مراکز طرف قرارداد و بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت باید نسبت به آن اطلاع داشته باشند، اشاره نمود و اضافه کرد: تمام خدمات دارویی و پاراکلینیک نظیر آزمایشگاه، رادیولوژی و توانبخشی باید در حضور مسئول فنی داروخانه یا موسسه پاراکلینیک نمایش شود و دریافت حق فنی منوط به رعایت این مساله است.
وی افزود: تمام پزشکان و موسسات درمانی موظف به نصب پروانه های فعالیت در معرض دید مراجعین هستند.
مدیرکل نظارت بر خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت همین طور اظهار داشت: ارائه داروی تاریخ گذشته یا ارائه خدمت با مواد و تجهیزات تاریخ گذشته تخلف شمرده می شود.
وی با اشاره به اینکه تمام موسسات پزشکی و پیراپزشکی موظف به حفظ حریم بیماران و تکریم آنان در هنگام ارائه خدمات تشخیصی درمانی هستند، اضافه کرد: از موارد نقض حقوق بیماران معاینه و ویزیت آنان به صورت گروهی است. ویزیت باید به صورت انفرادی و با حفظ حقوق بیمار صورت گیرد.
بنابر اعلام روابط عمومی سازمان بیمه سلامت، قنادی اظهار داشت: متوسط زمان ویزیت تعیین شده جهت معاینه هر فرد توسط پزشک عمومی حداقل ۱۵ دقیقه، پزشک متخصص حداقل ۲۰ دقیقه، فوق تخصص حداقل ۲۵ دقیقه و روانپزشک حداقل ۳۰ دقیقه است.
وی با اشاره به اینکه بیمه شدگان باید توجه داشته باشند که دفترچه بیمه هر فرد به منزله سابقه بیماری بوده و نباید در اختیار فرد دیگری قرار گیرد، اضافه کرد: نگهداری دفترچه بیمه توسط پزشکان و موسسات تشخیصی درمانی بدون حضور بیمار به هر عنوان غیر مجاز بوده و در صورت مشاهده با موسسه و صاحب دفترچه برخورد قانونی خواهد شد.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.