نقش میکروب ها در شروع حمله قلبی

یسکافه: نتایج یک بررسی نشان داده است میکروب ها در شروع حمله قلبی نقش کلیدی دارند.
به گزارش یسکافه به نقل از ایسنا، تعدادی از محققان ایتالیایی در بررسی های خود دریافتند میکروارگانیسم های موجود در بدن می توانند در بی ثباتی پلاک های کرونری و حمله قلبی متعاقب آن نقش داشته باشند.
در این بررسی مشخص شد برخلاف باکتری های روده، باکتری های موجود در پلاک های کرونری مستعد التهاب هستند. علاوه بر این، بیماران مبتلا به سندرم حاد عروق کرونر (حمله قلبی) در مقایسه با بیمارانی با آنژین پایدار، دارای باکتری های مختلفی در روده هستند.
رژیم غذایی، استعمال سیگار، آلودگی هوا، سن و مصرف دارو همچون عوامل موثر بر فیزیولوژی سلولی، سیستم ایمنی و متابولیسم به حساب می آیند. تحقیقاتی که در گذشته انجام گرفته از آن حکایت می کند که این تاثیرات به واسطه میکروارگانیسم های موجود در دستگاه گوارش تغییر می کنند. در این مطالعه نقش میکروبیوم ها در بی ثباتی پلاک های کرونری مورد بررسی قرار گرفت.
در این مطالعه ۳۰ بیمار مبتلا به سندرم حاد عروق کرونر و ۱۰ فرد با آنژین پایدار مورد بررسی قرار گرفتند. مقایسه میکروبیوم موجود در نمونه مدفوع و پلاک های کرونری نشان دهنده وجود ترکیب مختلف در آنها بود. درحالیکه باکتری های موجود در مدفوع ترکیب ناهمگنی دارد، پلاک های کرونری نیز حاوی میکروب هایی با فنوتیپ های مستعد التهاب است.
به گزارش مدیکال اکسپرس، یکی از پژوهشگران این مطالعه اظهار داشت: این وضعیت نشان دهنده ابقای انتخابی باکتری های مستعد التهاب در پلاک های آترواسکلروتیک است که می توانند واکنش های التهابی و از بین رفتن پلاک را به همراه داشته باشند. همین طور ساختار میکروبیوم روده در بیماران مزمن و پایدار متفاوت می باشد. ترکیب های شیمیایی مختلف تولیدشده توسط این باکتری ها بر بی ثباتی پلاک و حمله قلبی بعد آن تاثیر دارد.

منبع:

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.