مدیر صندوق جهانی مبارزه با ایدز، سل و مالاریا تاکید کرد تغییرات اقلیمی مانعی در روند مقابله با همه گیری بیماری ها

به گزارش یسکافه بررسی ها نشان داده است تغییرات اقلیمی مانع از آن می شود که در روند مقابله با همه گیری بیماری ها پیشرفتی حاصل شود.
به گزارش یسکافه به نقل از ایسنا، تغییرات اقلیمی توقف همه گیری بیماری های مرگبار را سخت می کند. برای مثال افزایش دما شرایطی را برای پشه ها فراهم می سازد تا مالاریا را در آفریقا هر چه بیشتر گسترش دهند.
«پیتر ساندز» مدیر صندوق جهانی مبارزه با ایدز، سل و مالاریا اظهار داشت: از دیگر نتایج مرگبار تغییرات اقلیمی می توان به وقوع طوفان های شدید اشاره نمود که خطر شیوع عفونت ها را زیاد می کند. همینطور از میان این سه بیماری تغییرات اقلیمی، بیشترین تأثیر را بر شیوع بیماری مالاریا دارد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، وی تصریح کرد: همینطور تغییرات اقلیمی تاثیرات غیر مستقیمی بر بیماری سل و ویروس HIV دارد چونکه زمانیکه افراد به علل زیست محیطی آواره می شوند صدمه پذیری بیشتری در مقابل این بیماری ها پیدا می کنند.

برچسب ها:,

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.