اجرای بسته های خدمات پرستاری در انتظار تامین بودجه

یسکافه: معاونت پرستاری وزارت بهداشت اصرار کرد که بسته های خدمات پرستاری، برآورد ریالی و منبع تامین اعتبار آن از طرف این معاونت تعیین و پیشنهاد شده و سایر موارد اجرایی آن منوط به موافقت دیگر مراجع تصمیم گیرنده پیرامون سوژه است.
به گزارش یسکافه به نقل از ایسنا، معاونت پرستاری وزارت بهداشت در پاسخ به مصاحبه بیرانوندی – عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در پنجم آذرماه با عنوان “به مطالبات پرستاران پاسخ دهید” با ارسال مطلبی به خبرگزاری ایسنا، آورده است: « قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه های پرستاری توسط ریاست جمهوری وقت (۱۰/۵/۱۳۸۶) به وزارت رفاه و تامین اجتماعی و وزارت بهداشت جهت اجرا ابلاغ گردیده است. وزارت متبوع بر طبق ماده واحده قانون مبانی خدمات و تعرفه گذاری خدمات پرستاری را احصا و جهت تصویب و طرح در شورای عالی بیمه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بعنوان دستگاه متولی وقت ارائه کرده است.
اخیراً نیز معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی به پیشنهاد این معاونت، مبلغ ۲۵ هزار میلیارد ریال از محل منابع عمومی دولت (۵۰ درصد) و درآمد اختصاصی بیمارستان ها (۵۰ درصد) تحت عنوان “اجرای خدمات پرستاری مبتنی بر عملکرد” به جهت پیش بینی در تنظیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کرده است.
پس با عنایت به اینکه بسته های خدمات پرستاری، برآورد ریالی و منبع تامین اعتبار آن از طرف این معاونت تعیین و پیشنهاد شده است، سایر موارد اجرایی آن منوط به موافقت دیگر مراجع تصمیم گیرنده پیرامون سوژه می باشد.»

منبع:

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.