هیدروکسی تیروزول روغن زیتون موثر در جلوگیری از سرطان گوارش

لرستان یک دانشیار بیوشیمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی لرستان اظهار داشت: هیدروکسی تیروزول از اجزای اصلی روغن زیتون، امکان دارد در پیشگیری و درمان سرطان دستگاه گوارش موثر باشد.
دکتر مریم هرمزی در گفتگو با ایسنا اظهار نمود: کولورکتال شایع ترین سرطان دستگاه گوارش است.
وی افزود: به نظر می آید اصلاح رژیم غذایی، نقش مهمی در کاهش مبتلا شدن به این سرطان داشته باشد.
این دانشیار دانشگاه علوم پزشکی لرستان بیان نمود: هیدروکسی تیروزول از اجزای اصلی روغن زیتون است که امکان دارد در پیشگیری و درمان سرطان دستگاه گوارش موثر باشد.
هرمزی افزود: در این راستا مطالعاتی تحت عنوان “بررسی اثر هیدروکسی تیروزول بر بیان ژن های موثر در آپوپتوز و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در رده های سلولی سرطان کولورکتال” انجام شده که برپایه آن به این نتیجه رسیدیم که عنوان هیدروکسی تیروزول (ماده عمده و موثر در روغن زیتون) سبب افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و افزایش بیان ژن های موثر در مرگ برنامه ریزی شده سلول (آپوپتوز) می شود.
وی اظهار داشت: به نظر می آید هیدروکسی تیروزول با تغییر سیستم دفاع آنتی اکسیدانی در سلول های سرطانی سبب افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی، کاهش رشد و تکثیر سلول ها و القا آپوپتوز در رده های مختلف سلولی و سرطان کولورکتال می شود.
این پژوهشگر و دانشیار بیوشیمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی لرستان اضافه کرد: به نظر می آید، استفاده از روغن زیتون به علت دارا بودن هیدروکسی تیروزول می تواند در پیشگیری و کاهش ابتلای افراد به سرطان کولورکتال که از سرطان های شایع دستگاه گوارش بوده موثر باشد.
هرمزی بیان نمود: مصرف این ماده غذایی برای جلوگیری از مبتلا شدن به سرطان دستگاه گوارش سفارش می شود.
وی خاطرنشان کرد: البته با عنایت به فرآیندهای بیوشیمیایی بسیار پیچیده موجود در بدن، جهت عرضه یک نتیجه دقیق تر در ارتباط با این مورد انجام پژوهش های تکمیلی و مطالعات کارآزمایی بالینی سفارش می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.