رئیس شبکه بهداشت و درمان گنبدکاووس خبر داد: آموزشی شدن بیمارستانهای گنبدکاووس از مهرماه ۱۴۰۱

گلستان رییس شبکه بهداشت و درمان گنبدکاووس با اشاره به خواسته دیرینه مردم گنبدکاووس در زمینه آموزش پزشکی، اظهار نمود:

بیشتر بخوانید

افزایش ظرفیت بیمارستان های انگلیس به منظور مقابله با موج احتمالی بیماران کرونا

به گزارش یسکافه مقامات انگلیس از ساخت سازه های بیمارستانی موقت به منظور آمادگی برای پذیرش مبتلایان به سویه اُمیکرون

بیشتر بخوانید