رئیس مرکز پیوند اعضاء و بیماری های وزارت بهداشت خبر داد توزیع ۳۰۰۰ دستگاه دیالیز تا ۳ سال آینده در کشور

یسکافه: رییس مرکز پیوند اعضا و بیماری های وزارت بهداشت اظهار داشت: تلاش بر آن است که تا سه سال آینده، سالانه ۱۰۰۰ دستگاه دیالیز در سراسر کشور توزیع شود تا بدین سان کمبودها برطرف شود.
به گزارش یسکافه به نقل از ایسنا و بنابر اعلام روابط عمومی انجمن خیریه پشتیبانی از بیماران کلیوی، دکتر مهدی شادنوش در بیست و هفتمین همایش مدیران استانی انجمن پشتیبانی از بیماران کلیوی اظهار داشت: از آنجائیکه یکی از برنامه های مرکز پیوند اعضاء در وزارت بهداشت، حل مشکلات پیوند است، طبق برنامه ریزی های به عمل آمده برحسب نیازاستان ها ۳۰۰۰ دستگاه دیالیز به مراکز درمانی تحویل خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در بعضی از استان ها تعداد بیماران و تخت های بیمارستانی با یکدیگرتناسب ندارند، اظهار داشت: این شرایط سبب می گردد که بیشترین صدمه به بیماران وارد شود. بدین منظور طبق برنامه های صورت گرفته بر اساس پارامترها و شاخص های تعریف شده، تا آخر سال جاری ۱۰۸۰ دستگاه دیالیز در کشور توزیع خواهد شد تا بخشی از مشکلات این بیماران برطرف شود.
رئیس مرکز پیوند اعضاء و بیماری های وزارت بهداشت اضافه کرد: به منظور پشتیبانی از تولیدات داخل، دستگاه های تولید شده در داخل کشور هم مورد ارزیابی قرار گرفته است که در صورت مناسب بودن وارد چرخه خواهند شد تا مشکل کمبود دستگاه های دیالیز مرتفع شود.
شادنوش در مورد تعرفه بیمه بیماران دیالیز هم اظهار داشت: سال های متمادی میزان تعرفه بیمه بیماران دیالیزی تغییری نکرده بود که با مذاکرات انجام شده میزان آن افزایش یافت و قیمت ها واقعی تر شد.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.