برچسب: صنایع

دبیر اجرایی کنگره تغذیه کودکان و نوجوانان؛ مسمومیت کودکان با ویتامین ها چگونه اتفاق می افتد

یسکافه: دبیر اجرائی هجدهمین کنگره تغذیه کودکان و نوجوانان، نسبت به بروز مسمومیت بر اثر استفاده بیش از اندازه از ویتامین ها در کودکان هشدار داد.به گزارش یسکافه
ادامه مطلب

رئیس هیئت مدیره انجمن افزودنیهای صنایع غذایی کشور بیان کرد؛ تولید غیربهداشتی سوسیس و کالباس با سهل انگاری مسئولین

رییس هیئت مدیره انجمن افزودنی های صنایع غذایی کشور سهل انگاری و کم کاری مسئولین باعث شده افراد سودجو در کارگاه های زیرزمینی بدون هیچ نظارتی سوسیس و
ادامه مطلب