دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛ ضرورت نوشیدن حداقل ۸ لیوان مایعات از افطار تا سحر

یسکافه: عضو هیات علمی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، بر ضرورت نوشیدن ۸ لیوان مایعات از افطار

بیشتر بخوانید

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: ایرانیان ۷ برابر فرانسوی ها دورریز مواد غذایی دارند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اظهار داشت: دورریز مواد غذایی در ایران ۷ برابر فرانسه است.به گزارش یسکافه به

بیشتر بخوانید