برچسب: صنایع

رئیس هیئت مدیره انجمن افزودنیهای صنایع غذایی کشور بیان کرد؛ تولید غیربهداشتی سوسیس و کالباس با سهل انگاری مسئولین

رییس هیئت مدیره انجمن افزودنی های صنایع غذایی کشور سهل انگاری و کم کاری مسئولین باعث شده افراد سودجو در کارگاه های زیرزمینی بدون هیچ نظارتی سوسیس و
ادامه مطلب